Reizen met minderjarige kinderen

Reizen met 1 ouder, gezaghebbende of geen gezaghebbende met kinderen

Reis je alleen met een minderjarig kind naar het buitenland waarover je gezamenlijk gezag hebt of waarover je geen gezag hebt, dan ben je verplicht een formulier met handtekening van de andere ouder of beide ouders te kunnen laten zien.

Dit formulier kun je gebruiken om aan te tonen dat je toestemming hebt van de personen die het gezag over het kind hebben waarmee je naar het buitenland reist.

Kun je zo’n formulier niet voorleggen dan moet dit ter plaatse worden ingevuld en zal contact moeten worden opgenomen met de gezaghebbende(n). Dit neemt zeer veel tijd in beslag waardoor de kans bestaat dat je je vlucht mist. Dit komt helaas af en toe voor, daarom dit advies.

Ons advies is om dit voorafgaande aan de reis goed te regelen.

Download het formulier, print het uit en vertrek voorbereid naar de luchthaven.

Wij wensen je alvast een hele fijne vakantie!